Definitieve BENG eisen bekend en verplicht vanaf 1 januari 2021

Op 11 juni jl. heeft Minister Ollongren de definitieve BENG-eisen bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De eerder gepubliceerde voorgenomen BENG-eisen in november 2018 leidden tot veel kritiek, ze zouden geen vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige EPC-eis van 0,4.

BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’ en stelt strengere eisen om het energiegebruik te verlagen. Bouwpartijen dienen vanaf 1 januari 2021 bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning een berekening mee te sturen waaruit blijkt dat het gebouwontwerp aan BENG voldoet. De nieuwe BENG-eisen vervangen de Energieprestatie (EPC). Dit is de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG-eisen geven meer garantie dat een gebouw energiezuiniger wordt ontworpen dan de EPC.

Vragen over de nieuwe BENG-eisen? Neem contact op met ons en wij helpen u om aan de nieuwste eisen te voldoen.