EnergieKring: een uniek en innovatief energiecollectief

Enkele jaren geleden ontstond bij theater de Kring in Roosendaal de behoefte om het theater te verduurzamen. Al vrij snel bleek dat het pand getransformeerd zou gaan worden van bakstenen gebouw tot een groen icoon. Tijdens dit project ontstond een uniek idee: duurzame energie opwekken én delen met omwonenden en omliggende bedrijven. Met de kennis van een groep specialisten hebben wij van Klictet in nauwe samenwerking met de Gemeente Roosendaal dit idee kunnen onderzoeken op haalbaarheid en met succes! Vanaf hier kunnen we de mogelijkheden nog verder onderzoeken.

Maximaal energie opwekken en delen in een energiecollectief

Het theater legde de lat voor hun duurzaamheidsambities hoog. Ons werd door NBArchitecten gevraagd om met alle schuiven open mee te denken in het verduurzamen van het theater. Met deze gedachte zijn kansen en risico’s geanalyseerd en overwogen. Uit de eerste variantenstudie bleek al snel dat het theatergebouw potentieel tot wel 2,5x zoveel energie op kan wekken dan ze zelf nodig hebben. Dat sloot aan bij de vraag van de Gemeente: kunnen we met de verduurzaming van het theater een breed maatschappelijk effect in de directe omgeving bereiken?

 

De Gemeente Roosendaal is met het idee aan de slag gegaan en ontving van de provincie subsidie om het plan voor een energiecollectief te onderzoeken op haalbaarheid. Dit eerste onderzoek is onlangs positief afgerond. Wel zijn er aandachtspunten die nog verder onderzocht moeten worden om te komen tot een sluitende business case. De afname en het rendement zijn hierin de meest relevante factoren.

 

Het collectief, met de naam EnergieKring, bestaat uit verschillende omliggende pandeigenaren die aangesloten worden op een lokaal warmtenet. De opgewekte energie van de Calosol gevelpanelen wordt opgeslagen in een grote waterbuffer en daarna verdeeld over deze panden. Ook wordt onderzocht of energie tussen de panden onderling uitgewisseld kan worden. Interessant omdat het theater in de avond gekoeld wordt, terwijl het museum gelijktijdig verwarmd wordt. Nu gaat hierbij veel energie verloren.

 

Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk de animatie van Theater De Kring: