Energie bespaartip / Luchtfilters in luchtbehandelingskasten

Wist jij dat door onderhoud en beheer van luchtbehandelingskasten en specifiek het vervangen van filters veel energie te besparen is? 

Om een goede keuze te kunnen maken welke luchtfilters geïnstalleerd moeten worden, zijn een aantal zaken van belang:

  • De buitenluchtkwaliteit (ODA): een meeting op locatie bepaalt de concentratie van verontreiniging en daarmee of er sprake is van klasse ODA 2 (hoog) of ODA 3 (zeer hoog) (meest voorkomende klasses in Nederland).
  • De gewenste toevoerluchtkwaliteit (SUP): meestal SUP 1 of 2.
  • Filterselectie: op basis van ODA en SUP kan het benodigde filterrendement bepaald worden. Dit rendement kan worden bereikt door een enkel filter of een dubbel filter (voorfilter met fijnfilter).

Voor de selectie van het toevoerfilter zal er in de meeste gevallen sprake zijn van ODA 2 en SUP 2. Om de kosten en kastlengte te beperken kan dan over het algemeen worden uitgegaan van een enkel filter ePM1-17%.

Vervuiling en luchtvochtigheid van de aanvoerlucht hebben invloed op de luchtweerstand van het filter en daarmee op het energiegebruik. Het is dus van belang om de filters periodiek te vervangen. Kies voor filters met een energielabel A+.

Voorbeeld

Nieuwbouw school   ---- > permanente bezetting         ---- > SUP 2
Stedelijke omgeving, niet nabij drukke wegen              ---- > ODA 2

In het bovenstaande voorbeeld kan de gewenste toevoerluchtkwaliteit worden bereikt door een enkel filter ePM1-70% toe te passen óf door een dubbel filter met in de eerste trap een voorfilter ePM10-50% en in de tweede trap een fijnfilter ePM1-60%.

Filters luchtbehandeling: juiste levensduur en energielabel A+

Luchtbehandeling van de binnenlucht kost veel energie maar een schone lucht is uiteraard van belang voor de mensen en of processen in een gebouw. Verminder het energieverbruik van het luchtbehandeling systeem door:

  • Luchtfilters op het juiste moment te vervangen
  • Te kiezen voor een filter met energielabel A+

Luchtbehandeling ververst, be- en ontvochtigt en/of verwarmt of koelt de lucht. Inkomende buitenlucht wordt gefilterd om (fijn)stof en roetdeeltjes te verwijderen.

Vervang filter niet te vroeg en niet te laat

De levensduur van een filter is afhankelijk van het type filter, de gebruiksintensiteit en de mate van de luchtvervuiling, maar ligt veelal tussen de 0,5 tot 1,5 jaar.

Naarmate filters meer vervuilen neemt de weerstand toe. De ventilator moet deze weerstand overwinnen om de benodigde luchtstroom te blijven genereren. Dit kost meer energie naarmate het filter meer is vervuild. Wanneer een filter te vroeg wordt vervangen zijn de vervangingskosten hoger dan nodig, maar als het filter te laat wordt vervangen zijn de energiekosten hoger dan nodig. Het optimum van deze twee factoren ligt bij een druk van ca. 200 tot 250 Pascal. De maximale weerstand over het filter wordt opgegeven door de fabrikant van de luchtbehandelingskast. Monitor de luchtweerstand van filters en vervang ze wanneer de weerstand is opgelopen tot deze luchtweerstand.

Gebruik filter met energielabel A+

De onafhankelijke Eurovent-methode classificeert luchtfilters op basis van efficiënt energieverbruik (energielabel). Een duurder luchtfilter met energielabel A+ verdient zich terug in energiebesparing en levensduur.

Vraag de installateur om de levensduur van de filters in te schatten en te vervangen. Bespreek de mogelijkheden van energiebesparing van filters en controleer of het filter een gecertificeerd energielabel heeft.

Een vuil luchtfilter heeft negatieve consequenties voor de luchtkwaliteit en kost bovendien meer elektriciteit.

Gemiddeld bespaart een energielabel A+ luchtfilter 30 tot 40% elektriciteit voor de ventilator t.o.v. een label B en 60 tot 70% t.o.v. label D. De levensduur van een filter met A+ energielabel is bovendien 1,5 tot 2 keer langer in vergelijking met label B.

70% van de levenscycluskosten van een luchtfilter (dus inclusief het filter zelf en de afvalverwerking) wordt veroorzaakt door het energieverbruik. De energiekosten van een luchtfilter kunnen halveren door het toepassen van een energielabel A+ filter. Dit type filter is duurder in de aanschaf maar door de elektriciteitsbesparing en langere levensduur is de terugverdientijd van een A+ filter minder dan 1 jaar.