Klictet Paris Proof - DGBC

Met het ondertekenen van het Paris Proof commitment van DGBC (Dutch Green Building Council) gaat Klictet klimaatneutraal! 

Tijdens PROVADA hebben 17 nieuwe ondertekenaars hun handtekening gezet onder het Paris Proof Commitment van DGBC. In totaal staat de teller nu op 94 marktpartijen. 

Door het tekenen van het Paris Proof Commitment, geven en verbinden bedrijven, non-profit organisaties en regeringen zich aan de doelstelling om het energieverbruik in de gebouwde omgeving tegen 2040 met tweederde te verminderen en daarmee ook de bijbehorende CO₂-uitstoot te verminderen. Hiermee lopen de partijen vooruit op het Klimaatakkoord, dat als doel heeft om dit in 2050 te bereiken.

 

Meten, verduurzamen en actie

De deelnemers zullen, elk vanuit hun eigen rol, actief meten wat het daadwerkelijke energieverbruik is en zich inzetten om vastgoed versneld te verduurzamen voor 2040. Ze doen dit binnen het vastgestelde CO₂-budget voor de gebouwde omgeving in Nederland. Voor bestaande gebouwen houdt dit in dat er gericht wordt op het werkelijke energieverbruik en dat er ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen worden genomen.

 

Urgentie 
Annemarie van Doorn, directeur van DGBC: “Het ondertekenen van het Paris Proof Commitment betekent dat je je bewust bent van de urgentie om nu actie te ondernemen tegen verdergaande klimaatverandering. Het is mooi om te zien dat steeds meer marktpartijen het commitment ondertekenen en dat de hele keten mee doet. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan ieder voor zich.”