Terugblik indiening DUMAVA-subsidie

Maandag 3 oktober was het zover. De DUMAVA-subsidie aanvragen voor het maatschappelijk vastgoed konden bij het RVO ingediend worden. De kans om een financiële subsidie te ontvangen voor de verduurzamingsplannen van het eigen vastgoed is breed opgepakt. Het is nu de eerste keer dat er subsidie beschikbaar is. Doel is dat er structureel jaarlijks geld beschikbaar komt tot 2030.

Op de eerste dag van de aanvraagperiode is de subsidie flink overvraagd. Al snel verscheen de melding op de website van het RVO: “(!) Let op: Directe overtekening van de subsidie... U kunt nog een aanvraag doen, maar de kans is klein dat u subsidie krijgt.” In de eerste week zijn er circa 900 aanvragen ontvangen. Door middel van een loting is bepaald aan welke aanvragen, die op de eerste dag zijn ingediend, de subsidie is toegekend. Er is door het RVO (nog) geen inzicht in financiële cijfers bekend gemaakt, maar naar verwachting is de subsidiepot van € 150 miljoen ruim 2x overschreven. 

 

Gezien het aantal aanvragen kunnen we ervan uitgaan dat er voor zeker € 1 miljard (!) aan verduurzamingsplannen klaar ligt. Een hele prestatie, kijkende naar de korte doorloop van het hele proces (1e melding in Staatscourant op 30 juni) en de minimale informatie die voor de indiening beschikbaar was. 

In de subsidieregeling staat omschreven dat bij integrale projecten een hoog ambitieniveau wordt verwacht, in lijn met de doelstellingen van het kabinet. Dit betekent dat, met de levensduur van de investeringen meegenomen, het doel bijna CO2-neutraal is. In het webinar van RVO werd dit ook benadrukt, richt je op label A++ of A+++. Er zijn bij ons dan ook geen aanvragen de deur uit gegaan die dit niet haalden, op de monumentale panden na.

In overleg met onze klanten hebben wij meerdere bestaande verduurzamingsprojecten geoptimaliseerd en geconcretiseerd. De extra investeringen die hiervoor benodigd zijn, worden gedekt door de subsidie. Een goede ontwikkeling.

Hoe nu verder?

Inmiddels heeft het RVO iedereen geïnformeerd over de uitkomst van de loting. Wij voelen ons enorm bevoorrecht dat alle inschrijvingen van Klictet zijn ingeloot. Echt super! Als vervolgstap gaat het RVO de aanvragen nu controleren en gaat de verantwoordelijke minister aan de slag met de overige aanvragen.

Hierop wordt bepaald hoe omgegaan moet worden met de grote hoeveelheid aanvragen. Er was nog wat onduidelijkheid of alle aanvragen mogelijk opgeschort zouden worden, maar dit wordt door het RVO ontkracht. Wel is het een feit dat veel aanvragen in de loting en met de huidige subsidiepot het niet gehaald hebben. Mogelijk wordt hiervoor de subsidie van de 2e tranche (2024) aangesproken. 

Bedankje

Vanuit het RVO is er hard gewerkt om alle vragen te beantwoorden en op de dag van indiening de website draaiende te houden. Ook de indieners hebben alles uit de kast gehaald om de verplichte stukken op tijd in te leveren. We hebben laten zien dat je met gebundelde krachten snel veel kunt bereiken.

Via deze weg willen wij alle betrokkenen bedanken en succes wensen in de verdere afwikkeling. Op naar een duurzamere maatschappelijke gebouwde omgeving, waar het geld naar het primaire proces gaat, en niet naar de energierekening.

*De informatie in dit nieuwsbericht is met de grootste zorg samengesteld. Na een verzoek aan het RVO voor het verstrekken van informatie over de subsidie zijn enkele inzichten gegeven. Voor concrete vragen verwijzen wij u naar de website van het RVO.