Week van de Circulaire Economie

Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari is het de week van de Circulaire Economie. Het is dé jaarlijkse landelijke campagneweek die de transitie naar een circulaire economie aanjaagt en versnelt.

Wij hebben binnen Klictet een werkgroep Circulair opgericht die zich bezig houdt met vele vraagstukken en graag haar steentje bij wil dragen aan dit onderwerp.

Speciaal voor deze week hebben wij dagelijks een onderwerp of vraagstelling behandeld waarmee we willen laten zien dat circulariteit hoog op onze agenda staat en dat we onze kennis hierover graag willen delen.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

 • Materialen database
  Wij zien ontwikkelingen in de markt waarbij steeds meer materialen beschikbaar komen die meer circulair verantwoord zijn dan de huidige standaard. Binnen onze werkgroep Circulair hebben we een NL-sfB database opgezet. Deze database gaan wij vullen met innovaties en wordt onze nieuwe standaard. De database met filterfunctie op element of discipline niveau sluit ook aan bij onze BIM-ambities.
   

 • Wist u dat?
  - Wij binnen Klictet de Eco-Indicator life-cycle analysis methode toepassen om circulariteit inzichtelijk te maken;
  - Dit ons helpt ons om verschillende installatieconcepten te vergelijken op basis van materiaalgebruik en recyclebaarheid;
  - Onze werkgroep circulair continu kennis verzamelt om op de hoogte te blijven van alle laatste trends om circulariteit inzichtelijk te maken!
   

 • Zijn circulaire installaties duur?
  Ja, circulair ontwerpen en installeren is vaak duurder dan traditioneel. Maar wanneer de ecologische waarde, lange termijn visie en de duurzame uitstraling worden meegewogen, dan is dit lang niet altijd het geval! In overleg met de betrokkenen kunnen we hier goede keuzes in maken. Daarnaast zien we dat ook fabrikanten druk zijn om oplossingen en innovaties te ontwikkelen, wet en regelgeving geeft hierbij een extra aanleiding. Ook wij stellen fabrikanten voor uitdagingen, zo creëren wij als adviesbureau de vraag en denken mee in de ontwikkeling van het aanbod.
   
 • Cultuuromslag binnen de installatiebranche
  Samen met het projectteam komen wij tot de juiste keuzes in circulair materiaal gebruik. Dit betekent dat wij een belangrijke rol hebben om de circulaire gedachten en de daarbij behorende randvoorwaarden en voordelen te onderzoeken. Binnen onze werkgroep merken wij ook verschillende gedachtegangen. Enerzijds dien je strategisch een doel te stellen, anderzijds helpt een praktische insteek. Circulair werken doe je integraal, maar soms moet je ook gewoon beginnen waar de kansen zich aandienen!
   
 • Circulair werk in uitvoering
  Momenteel hebben we projecten in uitvoering waarbij er op steeds meer vlakken aan circulariteit wordt gewerkt. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van een sporthal bij sportpark De Vonckel in Meterik. De volgende circulaire toepassingen worden hier gebruikt: 
  - Geen verlaagde plafonds, minder materiaalgebruik, betere bereikbaarheid;
  -  Alle leidingdelen worden losmaakbaar gemaakt (geen leidingen in gestorte vloeren en spiegellas verbindingen i.p.v. knel);
  - Inzet van materialen met een C2C certificaat;
  - Gerecyclede kabelgoten toepassen en armaturen uit gerecycled kunststof;
  - Noodverlichting wordt toegepast zonder batterij maar met condensator technologie, de armaturen hebben minder onderhoud nodig en zijn zo makkelijker te recyclen;
  - Afspraken met leveranciers over refund, zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer leveranciers die zelf de materialen terughalen en in eigen fabriek recyclen. Hiervoor krijg je bij teruggave een afgesproken fee.


Laten we elkaar versterken, voordragen waar we goed in zijn en samen een systeem vormen waarin we bijdragen aan een circulaire economie en een duurzamere wereld!

Meer informatie, brainstormen of samenwerken over circulariteit en de gebouwde omgeving? Zoek vooral contact, wij horen het graag!