Nieuwbouw Charlemagne College locatie Eijkhagen - Landgraaf

Installatieadvies

De bestaande huisvesting van het Charlemagne College locatie Eijkhagen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Door het pand te vervangen voor nieuwbouw werkt de school aan een toekomstbestendige huisvesting. Create your future is het motto van het Charlemagne College Eijkhagen. De school helpt haar leerlingen hun toekomstdromen te realiseren door middel van goed en gedegen onderwijs. Create your future betekent ook zorg hebben voor de toekomstige samenleving als geheel.  
 

De nieuwbouw met sportvoorzieningen wordt gerealiseerd op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden. 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden in 2021 plaats en de bouwactiviteiten zullen in de loop van 2022 starten. In 2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. 

Het resultaat: een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal onderwijsgebouw.
Een flexibel gebouw dat goed kan anticiperen op groei of krimp in het leerlingenaantal. 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • (Ver)nieuwbouw Van Maerlantlyceum - Eindhoven
  (Ver)nieuwbouw Van Maerlantlyceum - Eindhoven

  Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is een havo-, atheneum- en gymnasiumschool voor circa 1.250 leerlingen en is gehuisvest in een Rijksmonument dat dateert uit 1953 en enkele latere uitbreidingen. 

  Door het samenbrengen van de nieuwbouw met de monumentale oudbouw, ontstaat er een gebouw dat bijdraagt aan de ontdekkingsreis voor alle gebruikers en het thema ‘van en met elkaar leren’.

 • Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem
  Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem

  Het nieuwe gebouw is een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school draagt bij aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

   

 • Nieuwbouw Huygens Lyceum - Eindhoven
  Nieuwbouw Huygens Lyceum - Eindhoven

  Het Huygens Lyceum is een van de drie locaties van het Christiaan Huygens College in Eindhoven en biedt plaats aan havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Het karakteristieke gebouw van het Huygens Lyceum aan de Von Flotowlaan in Eindhoven is vervangen door een nieuw eigentijds schoolgebouw waarin de school het onderwijs op een goede manier kan vormgeven.