Bouw van Kindcentrum "Campus aan de Lanen" in Rosmalen is gestart

Afgelopen week is er gestart met de bouw van Kindcentrum "Campus aan De Lanen" in Rosmalen.

In opdracht van Signum Onderwijs wordt er een kindcentrum gerealiseerd dat zal bestaan uit een basisschool voor 500 leerlingen, een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. 

Alle betrokken partijen zijn klaar voor de uitvoering en gaan een bijzondere en duurzame "Campus" bouwen waar plaats wordt geboden aan kinderen van 0 tot 15 jaar. Een hele bewuste keuze zodat kinderen langer kunnen profiteren van het onderwijsconcept.

Naar verwachting zal de opening van de Campus eind 2021 gaan plaatsvinden.

Voor een uitgebreide projectreferentie klik hier.