Herontwikkeling Greswarenfabriek - Reuver

Installatieadvies en Bouwfysica

De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg. De oudste bouwdelen dateren uit 1880. De gemeente Beesel heeft in 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst met als doel deze te restaureren en als maatschappelijke huisvesting in te zetten. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zocht een nieuwe locatie voor haar praktijkschool en zo is een mooie match en ontwikkeling van het Grescollege ontstaan.

Vanuit de combinatie opdracht voor zowel installatietechniek als bouwfysica zijn we op zoek gegaan naar de (on) mogelijkheden van het bestaande gebouw. De monumentale status gaf weinig mogelijk aan geveloptimalisatie dus zijn vloeren en daken geïsoleerd. Het gekozen installatieconcept is een combinatie van een hoog- en laagtemperatuur traject. Volledig in stijl met het monument en de historie van de greswarenfabriek is een pelletketel met silo geplaatst. Door middel van een volledige nieuwe luchtbehandelingsinstallatie met een een buitenlucht warmtepomp, wordt aanvullende warmte en koude op duurzame wijze binnengebracht. De warmtepomp is volledig uit het zicht onttrokken door een technische “bak” midden in het gebouw. De zuid georiënteerde daken liggen vol met zonnepanelen. In de ruimten is met ongekende betrokkenheid voorzien in alle installaties. Er is een samenspel van monumentale gewelven, houten spanten, akoestische maatregelen en installaties ontstaan. Alle installaties zijn opbouw en in het zicht uitgevoerd en dit heeft veel aandacht en betrokkenheid gevraagd. Het resultaat is prachtig.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam
  Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam

  Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit, kortweg DENISE, is het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, uniek is de combinatie primair- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de aanwezigheid van een prachtig theater in één gebouw.

 • Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss
  Herhuisvesting Praktijkschool De Singel - Oss

  Omdat de huidige school sterk was verouderd en niet meer voldeed aan de eisen van praktijkgericht onderwijs, is De Singel te geherhuisvest in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Euterpehof 20 in Oss. De nieuwe praktijkschool biedt onderdak aan ca. 250 leerlingen. We hebben de school geholpen om haar ambitie waar te maken: 'Het meest realistische school-werkbedrijf voor praktijkonderwijs van Nederland'.

 • Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag
  Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag

  Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking. Wegens de snelle groei past de school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig.