Herontwikkeling Zorgstroom Ravensteijnweg Middelburg

Installatietechniek en bouwfysica

In Middelburg wordt een voormalig schoolgebouw aan de Ravensteijnweg omgebouwd tot woonzorgcentrum met een open en verbindend karakter. In dit centrum van Zorgstroom komen zorgappartementen en het nieuwe hoofdkantoor. In totaal is er plaats voor 137 bewoners.

Het bestaande schoolgebouw wordt deels gesloopt en verder uitgebreid tot een modern zorgcentrum dat zal voldoen aan de hedendaagse eisen met de nieuwste technieken. Het centrum wordt opgedeeld in verschillende leefcirkels. Binnen deze cirkels hebben individuele bewoners de mogelijkheid om vrij te bewegen. Door het gebouw op te delen in afdelingen, kunnen bewoners met verschillende zorgvragen gehuisvest worden. Op de begane grond is daarnaast plaats voor een brasserie, woonkamers, een behandelcentrum en algemene facilitaire ruimtes. De verbouwing is gestart in februari 2023 en zal eind 2024 worden opgeleverd.

 

Circulariteit en duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s bij de transformatie van dit schoolgebouw naar zorgcentrum. Onze adviseurs hebben een opname gedaan van het schoolgebouw om te kijken waar hiervoor de grootste kansen lagen. Ook is er een energievariantenstudie uitgevoerd. Tijdens deze studie werd duidelijk welke opties niet interessant waren en welke juist erg goed aansluiten bij het bestaande gebouw, de wensen van de opdrachtgever en het uiteindelijke gebruik.

Om een echt goed beeld te krijgen van het gebruik van het gebouw zijn aan het begin van het ontwerpproces bezoeken gebracht aan referentieobjecten van Zorgstroom. De bevindingen over het gebruik van deze gebouwen door zowel de medewerkers als de bewoners, zijn meegenomen in het advies.

 

DUMAVA-subsidie toegekend

Klictet heeft in 2022 de aanvraag voor de DUMAVA-subsidie begeleid en voorzien van de juiste documenten en onderbouwing. De subsidie voor dit project is goedgekeurd en uitgekeerd aan Zorgstroom.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

  • Herontwikkeling Het Parkhuis Dordrecht
    Herontwikkeling Het Parkhuis Dordrecht

    De herontwikkeling bestond uit een grootschalige nieuwbouw van de hoofdlocatie van Het Parkhuis, gelegen aan de Haaswijkweg Oost in Dordrecht. Een deel van de huidige bebouwing is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit 108 nieuwe wooneenheden waarmee Het Parkhuis een veilige omgeving voor 108 psychogeriatrische bewoners en jong dementerende heeft gerealiseerd.

  • Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert
    Herontwikkeling Woonzorgcomplex St. Martinus - Weert

    Op de locatie van St. Martinus hebben al diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten plaatsgevonden, waaronder de nieuwbouw van de Shorstay en Longstay afdelingen en de renovatie van de entreezone. De huidige herontwikkeling betreft een grootschalige vervangende nieuwbouw van de resterende bouwdelen en een gedeeltelijke renovatie met beperkte uitbreiding van de Shortstay en Longstay afdelingen.