Nieuwbouw Cambreur College - Dongen

Installatieadvies

Het nieuwe Cambreur College gaat het onderwijs voor mavo, havo en vwo behuizen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan, dat uiteindelijk wordt gesloopt en plaats maakt voor een schoolplein, park en fietsenstalling. Het nieuwe gebouw zal bestaan uit drie verdiepingen. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die worden gerenoveerd en uitgebreid met een extra zaal. Een gebouwhart tot slot doet dienst als aula, kantine en verbindende schakel. 

De afdelingen mavo, havo en vwo hebben in de nieuwbouw ieder eenzelfde ruimtelijke organisatie, met elk een eigen leerplein als identiteitsdrager. Samen met een viertal lokalen vormen de leerpleinen de dynamische leeromgeving van de school. Daarnaast gaat de nieuwe school ook traditionele onderwijsgebieden bevatten met grotere lokalen die geschikt zijn voor uiteenlopende typen lesvormen. 
De start van de gefaseerde bouw is gepland voor 2019. Voorjaar 2022 zal de nieuwe school naar verwachting in gebruik genomen worden.

De nieuwe school wordt duurzaam en energiezuinig. Een gezond en comfortabel binnenklimaat, robuuste duurzame materialen en een energie neutraal entreegebouw zijn hierin essentieel. Het nieuwe Cambreur College wordt een Bijna Energie-Neutraal Gebouw (BENG). Dit wordt gerealiseerd door de juiste combinatie van schiloptimalisatie en een duurzaam klimaatconcept. Tevens wordt nagenoeg het gehele dak voorzien van de benodigde zonnepanelen.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herontwikkeling Greswarenfabriek - Reuver
  Herontwikkeling Greswarenfabriek - Reuver

  De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg. De oudste bouwdelen dateren uit 1880. De gemeente Beesel heeft in 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst met als doel deze te restaureren en als maatschappelijke huisvesting in te zetten. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zocht een nieuwe locatie voor haar praktijkschool en zo is een mooie match en ontwikkeling van het Grescollege ontstaan.

 • Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch
  Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch

  Het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch heeft het besluit genomen om te komen tot de herontwikkeling van de onderwijsboulevard. Aanleiding voor deze ontwikkeling is om de over de stad verspreide locaties met elkaar te combineren en samen onder te brengen in het gebouw aan de Onderwijsboulevard 3.

 • Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn
  Nieuwbouw Nieuwe Baarnsche School - Baarn

  De Nieuwe Baarnsche School is een basisschool voor maximaal 500 leerlingen, inclusief buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen en sportvoorzieningen. Uniek is de Nieuwe Baarnsche school zeker, en in veel opzichten onderscheidend. Zo is het gebouw integraal in BIM uitgewerkt en ligt er een energiezuinig denkpatroon aan ten grondslag. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en de bezetting van het gebouw.