Nieuwbouw Cambreur College - Dongen

Installatieadvies

Het nieuwe Cambreur College levert onderwijs voor MAVO, HAVO en VWO. De nieuwbouw is gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan. Dat gebouw wordt in de zomervakantie van 2021 gesloopt en maakt plaats voor een schoolplein, park en fietsenstalling. Het nieuwe gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die zijn gerenoveerd en uitgebreid met een extra zaal. Een gebouwhart tot slot doet dienst als aula, kantine en verbindende schakel. 

De afdelingen MAVO, HAVO en VWO hebben in de nieuwbouw ieder eenzelfde ruimtelijke organisatie, met elk een eigen leerplein als identiteitsdrager. Samen met een viertal lokalen vormen de leerpleinen de dynamische leeromgeving van de school. Daarnaast gaat de nieuwe school ook traditionele onderwijsgebieden bevatten met grotere lokalen die geschikt zijn voor uiteenlopende typen lesvormen. 

De nieuwe school is duurzaam en energiezuinig. Een gezond en comfortabel binnenklimaat, robuuste duurzame materialen en een energie neutraal entreegebouw waren hierbij essentieel. Het nieuwe Cambreur College is een Bijna Energie-Neutraal Gebouw (BENG). Dit is gerealiseerd door de juiste combinatie van schiloptimalisatie en een duurzaam klimaatconcept. Tevens is nagenoeg het gehele dak voorzien van de benodigde zonnepanelen.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem
  Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem

  Het nieuwe gebouw is een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school draagt bij aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

   

 • Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch
  Herontwikkeling Onderwijsboulevard - Den Bosch

  Het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch heeft het besluit genomen om te komen tot de herontwikkeling van de onderwijsboulevard. Aanleiding voor deze ontwikkeling is om de over de stad verspreide locaties met elkaar te combineren en samen onder te brengen in het gebouw aan de Onderwijsboulevard 3.

 • Nieuwbouw Bossche Vakschool - 's-Hertogenbosch
  Nieuwbouw Bossche Vakschool - 's-Hertogenbosch

  De Bossche Vakschool is ontstaan door het samenbrengen van het voormalig Duhamel College en het Hervion College. De Bossche Vakschool is een VMBO school voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en baat hebben bij levensecht leren.

  Het nieuwe gebouw faciliteert onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven en sluit aan op de onderwijsvisie: "De juiste plek voor slimme handen!"