Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum

Installatieadvies

Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsverband van Stip Hilversum en Bink kinderopvang. Villa Lorentz, een nevenvestiging van de Lorentzschool, peuteropvang Steintje en buitenschoolse opvanglocatie Einstein zijn samen verder gegaan in dit nieuwe gebouw onder de naar Villa Vrolik. Op deze manier kunnen beide organisaties een sluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden. 

 • Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum (STIP)
 • Bonnemaijer Architecten - Uden
 • 1500 m2

Het nieuwe gebouw bestaat uit een peuterspeelzaal, 12 leslokalen, een atelier, een speellokaal en per bouw een leerplein. De centrale ruimte is samen met de speelzaal en de tribunetrap te gebruiken voor vieringen. Buiten schooltijd gebruikt de BSO de speelzaal, de leerpleinen, het atelier en de uitgebreide keuken.

 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje
  Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje

  In Rockanje is hard gewerkt aan de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen. In de nieuwbouw zijn dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school.

 • Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik
  Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik

  Christelijke Basisschool (CBS) de Brug is een kleinschalige school waar ieder kind uniek is met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten. CBS De Brug laat deze unieke kwaliteiten tot bloei komen. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de moderne eisen en wensen van deze tijd. Na een lange periode van plannen en voorbereiden is er uiteindelijk gekozen voor een nieuwe school op een nieuwe locatie. 

 • Nieuwbouw Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam
  Nieuwbouw Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam

  De Pieter Jelles Troelstraschool is een basisschool met circa 750 leerlingen. De school is een openbare kunstmagneetschool met een Jaargroep en Montessori afdeling. 

  Met de nieuwbouw krijgt de school een duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig onderkomen.