Nieuwbouw Kindcentrum Muiderkring - Muiden

Installatieadvies

Aan het Kruitpad in Muiden is een Integraal Kindcentrum gebouwd bestaande uit 2 bassischolen en een kinderdagopvang. Er wordt een breed aanbod van basisonderwijs en kinderopvang geboden met als motto: samen spelen, samen leren, samen leven. 

De nieuwbouw van het kindcentrum bestaat uit 2 speellokalen, een podium, een kinderrestaurant, een kinderdagverblijf, prachtige unitklassen met mooie werkplekken, een schitterend terras en een groen schoolplein. 

Het ontwerp voldoet aan alle thema’s binnen het Programma van Eisen Frisse Scholen Klasse B.Het is een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Hierdoor is het gebouw  duurzaam en energiezuinig met een gezond en comfortabel binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem
  Nieuwbouw Brede School Dalemplein - Gorinchem

  Het nieuwe gebouw is een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school draagt bij aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

   

 • Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen - Wouw
  Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen - Wouw

  KPO De Stappen heeft een nieuw Speel- en Leercentrum gerealiseerd in Wouw. De school biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar werkt volgens één onderwijsconcept.  

 • Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda
  Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda

  De ambitie van het schoolbestuur bij dit project was een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Daarnaast was de nadrukkelijke wens om de onderwijsvisie te wijzigen door niet meer te kiezen voor traditionele gesloten klaslokalen. De nieuwe school heeft een open karakter; veel open ruimten die met elkaar in verbinding staan om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving is ontstaan.