Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven

Installatieadvies

Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep – hoe vreemd het ook klinkt – alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat is er eentje zonder klaslokalen!

 

Gezien het transparante karakter van het gebouw is al tijdens het Plan van Eisen extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en een gezond binnenklimaat. Gedurende het gehele traject hebben we intensief samengewerkt in een integraal ontwerpteam op basis van de BIM-werkmethodiek. Er is gekozen voor duurzame materialen en energiezuinige installaties. Het gehele gebouw is voorzien van dynamische LED-verlichting en vloerverwarming. Het klimaat wordt geregeld door gebalanceerde ventilatie met CO2 sturing.

 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje
  Nieuwbouw MFC Brede School Rockanje

  In Rockanje is hard gewerkt aan de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen. In de nieuwbouw zijn dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school.

 • Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik
  Nieuwbouw Basisschool CBS De Brug - Waspik

  Christelijke Basisschool (CBS) de Brug is een kleinschalige school waar ieder kind uniek is met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten. CBS De Brug laat deze unieke kwaliteiten tot bloei komen. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de moderne eisen en wensen van deze tijd. Na een lange periode van plannen en voorbereiden is er uiteindelijk gekozen voor een nieuwe school op een nieuwe locatie. 

 • Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum
  Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum

  Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsverband van Stip Hilversum en Bink kinderopvang. Villa Lorentz, een nevenvestiging van de Lorentzschool, peuteropvang Steintje en buitenschoolse opvanglocatie Einstein zijn samen verder gegaan in dit nieuwe gebouw onder de naar Villa Vrolik. Op deze manier kunnen beide organisaties een sluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden.