Renovatie en uitbreiding Tobiasschool - Zeist

Installatieadvies en bouwfysica

De Tobiasschool in Zeist is in 1982 ontstaan vanuit een initiatief binnen de Zeister Vrije School. De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met een extra zorgvraag. De huidige huisvesting die stamt uit 1918, is een gemeentelijk monument en komt in aanmerking voor een totale, levensduurverlengende renovatie, zodat het gebouw weer geschikt is om de komende 40 jaar als schoolgebouw dienst te doen. Ook komt er een uitbreiding van de school door op de zolder van het gebouw extra onderwijsruimten te realiseren.

De Tobiasschool wordt duurzaam en energiezuinig. Warmte-en koudevraag worden tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw, en het optimaal toepassen van de Trias Energetica. Voor de isolatie van de dichte geveldelen worden biobased isolatiematerialen gebruikt en hoogwaardige geïsoleerde voorzetramen.

Vraagsturing van verwarming, koeling, ventilatie en verlichting wordt zo veel als mogelijk geïntegreerd en nauw afgestemd met de daadwerkelijke bezetting.

Er zal worden ingespeeld op het gasloze tijdperk en zodoende wordt voorzien in een all-electric installatieconcept. De warmte- en koude wordt  hernieuwbaar opgewekt door warmtepompen met als bron bodemenergie. De balansventilatie is CO2 gestuurd met warmteterugwinning. Tevens wordt er voorzien in energiezuinige LED-verlichting met daglichtregeling. Bovendien wordt er vanaf oplevering voorzien in hernieuwbare elektriciteitsopwekking door middel van zonnepanelen. 

Met het voorgestelde energieconcept voldoet de Tobiasschool ruimschoots aan de nieuwbouweisen. Ze zijn hiermee een voorbeeld voor Nederland en op welke wijze een monumentaal onderwijsgebouw, geschikt wordt gemaakt, om in de toekomst klimaatneutraal te functioneren.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam
  Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam

  Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit, kortweg DENISE, is het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, uniek is de combinatie primair- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de aanwezigheid van een prachtig theater in één gebouw.

 • Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag
  Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag

  Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking. Wegens de snelle groei past de school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig. 

 • Renovatie en uitbreiding Teresiaschool - Waalwijk
  Renovatie en uitbreiding Teresiaschool - Waalwijk

  Deze bestaande Teresiaschool is geheel gerenoveerd en uitgebreid met een aula, gymzaal, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang waardoor een brede school is gecreeerd. 
  Het gebouw met monumentale gevel is compleet voorzien van nieuwe installaties die voldoen aan de huidige maatstaven van een moderne frisse brede school. Teresia is nu een kindcentrum met alles onder 1 dak!