Renovatie en uitbreiding Tobiasschool - Zeist

Installatieadvies en bouwfysica

De Tobiasschool in Zeist is in 1982 ontstaan vanuit een initiatief binnen de Zeister Vrije School. De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met een extra zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat de bestaande huisvesting weer geschikt is voor de komende 40 jaar is een levensduurverlengende renovatie uitgevoerd van het gemeentelijk monument dat stamt uit 1918. Ook is er een uitbreiding van de school gerealiseerd op de zolder van het gebouw met extra onderwijsruimten.

De Tobiasschool is nu een duurzaam en energiezuinig gebouw. Warmte-en koudevraag zijn tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw, en het optimaal toepassen van de Trias Energetica. Voor de isolatie van de dichte geveldelen zijn biobased isolatiematerialen gebruikt en hoogwaardige geïsoleerde voorzetramen.

Vraagsturing van verwarming, koeling, ventilatie en verlichting is zo veel als mogelijk geïntegreerd en nauw afgestemd met de daadwerkelijke bezetting.

Er is ingespeeld op het gasloze tijdperk met een all-electric installatieconcept. De warmte- en koude wordt hernieuwbaar opgewekt door warmtepompen met als bron bodemenergie. De balansventilatie is CO2 gestuurd met warmteterugwinning. Verder is er een energiezuinige LED-verlichting met daglichtregeling geïnstalleerd. De hernieuwbare elektriciteitsopwekking wordt gerealiseerd met zonnepanelen. 

Met het nieuwe energieconcept voldoet de Tobiasschool ruimschoots aan de nieuwbouweisen. Ze zijn hiermee een voorbeeld voor Nederland en op welke wijze een monumentaal onderwijsgebouw geschikt is gemaakt om klimaatneutraal te functioneren.

De oplevering heeft in februari 2023 plaatsgevonden. 

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam
  Herhuisvesting Internationale School DENISE - Amsterdam

  Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit, kortweg DENISE, is het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, uniek is de combinatie primair- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de aanwezigheid van een prachtig theater in één gebouw.

 • Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag
  Vernieuwbouw Galvanischool - Den Haag

  Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking. Wegens de snelle groei past de school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig. 

 • Renovatie en uitbreiding Teresiaschool - Waalwijk
  Renovatie en uitbreiding Teresiaschool - Waalwijk

  Deze bestaande Teresiaschool is geheel gerenoveerd en uitgebreid met een aula, gymzaal, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang waardoor een brede school is gecreeerd. 
  Het gebouw met monumentale gevel is compleet voorzien van nieuwe installaties die voldoen aan de huidige maatstaven van een moderne frisse brede school. Teresia is nu een kindcentrum met alles onder 1 dak!