In 5 stappen je bestaande gebouw verduurzamen

Het klimaat en de daarbij behorende klimaatdoelstellingen zijn bijna dagelijks in het nieuws en de Overheid heeft hiervoor belangrijke regels opgesteld in het zogenaamde Klimaatakkoord. Hier is een doelstelling in vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn in vergelijking met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5℃.

Geschreven door
Lucien Daas
Adviseur
TAGS

Ongeveer 30% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. Hier is dus veel winst te behalen in de verduurzaming van het land.
Maar hoe start je dan met het verduurzamen van je pand? Daar helpen wij je mee op weg door het delen van 5 belangrijke stappen die helpen bij het verduurzamen van je gebouw.

Een duurzaam pand is namelijk een toekomstbestendig pand! Het draagt bij aan een positief (bedrijfs)imago en levert kostenbesparingen op, bijvoorbeeld door verlaging van de energierekening en een comfortabel binnenklimaat.

Stap 1: Inzicht verschaffen in je pand en gezamenlijke doelstellingen bepalen waarbij voldaan wordt aan de huidige wet- en regelgeving

Om een volledig beeld van de huidige staat van je pand te krijgen, is het verstandig om een Smartscan Energie uit te laten voeren. Deze laat zien welke maatregelen er zijn om zo snel mogelijk de gewenste CO2-reductie te bereiken, geeft inzicht in terugverdientijd van investeringen en geeft advies over subsidiemogelijkheden.

Stap 2: Neem duurzaamheidsmaatregelen op in je Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Maak van je meerjarenonderhoudsplan een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DJMOP). Hiermee kun je per gebouwelement of gebouw gebonden installatie een bredere en duurzame afweging maken en een budget reserveren voor de verduurzaming. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. In veel gevallen is er energie en dus geld te besparen door installaties zo efficiënt mogelijk in te stellen. Daarnaast is een DMJOP te gebruiken ter verantwoording bij een eventuele controle van de Omgevingsdienst: met het opgestelde plan van aanpak kan worden aangetoond wanneer energiebesparende maatregelen, waaronder de verplichte Erkende Maatregelen, genomen worden.

Stap 3: Laat een variantenstudie warmteopwekking uitvoeren voor je gebouw

Een variantenstudie geeft inzicht in de mogelijkheden van verduurzaming van de warmteopwekking voor zowel ruimte- als tapwaterverwarming. Hierbij wordt gekeken naar de bouwfysische eigenschappen van het gebouw en het afgiftesysteem. Door aanpassingen te maken in de buitenschil, het afgiftesysteem of het ventilatiesysteem, kan een bepaalde warmteopwekker juist wel of niet ingezet worden.

Een variantenstudie maakt inzichtelijk hoeveel CO2-reductie het oplevert bij verschillende installatieconcepten voor verduurzaming. 

Stap 4: Maak gebruik van data

Door data te analyseren in een energiemanagementsysteem is het mogelijk om direct op veranderingen in te spelen, het geeft inzicht in bijvoorbeeld verbruik van verlichting of apparatuur en helpt om onnodig energieverbruik terug te dringen.

Stap 5: neem medewerkers mee in je duurzaamheidsambities

Veel medewerkers zijn zich vaak (nog) niet bewust van zijn of haar invloed op het energieverbruik van je bedrijfspand. Informeer je medewerkers over duurzame keuzes en deel de maatregelen die je neemt om de werkomgeving te verduurzamen en wat dit oplevert. Maak bijvoorbeeld gezamenlijk de CO2 voetafdruk van je organisatie inzichtelijk! Hiermee stimuleer en motiveer je medewerkers om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Welke duurzaamheidsdoelen wil jij bereiken en hoe kunnen wij daarbij helpen?

Wat je vraagstuk of uitdaging ook is, onze adviseur Lucien Daas geeft je graag vrijblijvend advies om op een slimme en efficiënte manier bij te dragen aan verduurzaming.